top of page
Bli med på revolusjonen!!! 

5 ELEMENT YOGALÆRER UTDANNELSE 

Yoga er en eldgammel praksis som har blitt brukt i århundrer for å forbedre fysisk og mentalt velvære. Et unikt aspekt ved yoga er bruken av elementer som vann, jord, luft, ild og ånd i praksisen. Når disse elementene er inkorporert i yogapraksis, kan de hjelpe elevene til å oppnå større harmoni og balanse i seg selv. 

 

1. Forbedrer oppmerksomhet: 5-elements yogapraksis oppmuntrer elevene til å være tilstede i øyeblikket og fokusere på pusten og kroppen. Dette kan hjelpe elevene til å utvikle større oppmerksomhet og bevissthet, noe som kan forbedre deres generelle velvære.

2. Øker fysisk styrke og fleksibilitet: Hvert element i 5-elements yogapraksis har sitt eget sett med positurer som kan hjelpe elevene å øke sin fysiske styrke og fleksibilitet. For eksempel er vannpositurer ofte flytende og flytende, mens jordpositurer er jordende og stabile. Å praktisere en rekke positurer kan hjelpe elevene med å utvikle styrke og fleksibilitet i forskjellige områder av kroppen.

3. Balanserer følelser: Hvert element i 5 element yogapraksis er assosiert med visse følelser. For eksempel er vann assosiert med følelser som frykt og angst, mens ild er assosiert med følelser som sinne og lidenskap. Å praktisere positurer knyttet til forskjellige elementer kan hjelpe elevene å balansere følelsene sine og dyrke en større følelse av emosjonell stabilitet.

4. Fremmer åndelig vekst: Det femte elementet i 5-element yogapraksis er ånd. Dette elementet representerer forbindelsen mellom våre fysiske kropper og våre høyere selv. Å praktisere stillinger assosiert med ånd kan hjelpe elevene å dyrke en dypere følelse av åndelighet og få kontakt med noe som er større enn dem selv.

5. Øker energinivået: Hvert element i 5 element yogapraksis har sin egen unike energi. For eksempel er ild forbundet med høy energi og lidenskap, mens vann er forbundet med ro og avslapning. Å øve på positurer knyttet til forskjellige elementer kan hjelpe elevene med å utnytte ulike typer energi, noe som kan hjelpe dem til å føle seg mer energiske og fokuserte gjennom dagen.

Avslutningsvis er 5 element yogapraksis et kraftig verktøy for studenter som ønsker å forbedre sitt fysiske og mentale velvære. Å inkludere elementene vann, jord, luft, ild og ånd i yogapraksis kan hjelpe elevene med å utvikle større oppmerksomhet, øke fysisk styrke og fleksibilitet, balansere følelsene deres, fremme åndelig vekst og øke energinivået. Ved å inkludere 5-elements yogapraksis i deres daglige rutine, kan studentene oppleve en dypere følelse av fred, glede og tilfredsstillelse i livet.

Velkommen til 5 Element Yoga Teacher training 200h

 

  • En helhetlig transformasjonsreise for kropp, sinn og sjel

  • Utforsk prinsippene bak ild, vann, jord, luft og enhet gjennom vår utdannelse basert på elementene. 

  • Åpne opp for indre vekst, transformasjon og start reisen med å forstå deg selv bedre, oppnå balanse på alle plan – fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig.

  • Du utvikler og skaper dine egne yoga praksiser basert på elementene

  • Du lærer å undervise andre

  • Utdannelsen gir deg komplett grunnlag og kompetanse for å kunne jobbe som yogalærer  - og dele din kunnskap med andre som trenger det

  • Utdannelsen gir deg bedre innsikt, forståelse og kjennskap til deg selv, gir deg mulighet til å gode nye hverdagsrutiner for både kropp, sinn og sjel

  • Du lærer anatomi i forbindelse med yoga stillinger

  • Du leverer praktisk og teoretisk eksamen

  • Denne utdannelsen er for deg som ønsker noe annet enn en tradisjonell yogautdannelse, eller som allerede har yogautdannelser eller andre utdannelser i verktøykassa di

friheim_grafiki_luzem_11.jpg

FRIHEIM

The Friheim concept is going to take you on a journey of self-discovery on all levels; physical, mental, emotional and spiritual. 


Our classes are built upon the Element Cycle®️, the ancient principles of Fire, Water, Earth, Air and Unity ( spirit, You). During the whole, week based, cycle, you will be taken on a journey through all the elements on a physical and spiritual level.


Friheim is our SAFE HOUSE. A place where gender, race, age, sexuality, politics, religion and cultural differences are absent. The place where you are free. The place where time stops.  The place you will experience support, encouragement, love and laughter, great stories and atmosphere that will make you feel like a hero in your own movie. What makes you the hero in your own movie? It’s challenges you will encounter. You, finding the way to work with them, prevail and be victorious.  Whoever you are and whatever your challenges may be.

Krystall-healing-praksis

YOGA MASSASJE

kraftfull behandling

Ønsker du å prøve Yogamassasje?

Eller kanskje gi et gavekort til en som trenger det🌸


Yogamassasje er en dyptgående og kraftfull  behandlingsmetode som løser opp spenninger i musklene og frigjør blokkert energi i hele kroppen. Massasje, stretching og pust kombineres, noe som balanserer kroppen og hjelper den til å gjenskape sin naturlige tilstand av helse og vitalitet. Stretchingen gjør at prosessen går dypere enn ved kun massasje.

Den har sin opprinnelse i Ayurveda og Yoga. Begge er urgamle indiske vitenskaper som fokuserer på viktigheten av å se på helheten av mennesket for å holde seg frisk og i balanse.


Hele kroppen behandles alltid og terapeuten bruker hender, føtter og sin kroppstyngde.  Behandlingen utføres på en madrass på gulvet og det benyttes sesamolje, en olje som er bra for alle kroppstyper og spesielt for personer i "kalde land". Det utføres oppvarming og tøyning for hver kroppsdel, og avsluttes med en indisk hode-/ansiktsmassasje, etterfulgt av dyp avspenning og hvile.


Disse teknikkene bidrar til å åpne kroppen, eliminere ledd- og muskelspenninger og til å korrigere kroppens positur og vitalitet.  Fokus på pust og klientens egen grensesetting og tilstedeværelse er nøkkelord, og klienten og terapeuten er i samspill under behandlingen. 


POSITIVE EFFEKTER AV YOGAMASSASJE:


Forløser stress og spenninger.

Åpner kroppen og gir større fleksibilitet i ledd og muskler.

Gir dypere pust og større kroppsbevissthet.

Avslappende for kroppen.

Løser opp spenninger og stølhet.

Positiv effekt på immunforsvaret.

Gjør at kroppen kjennes lett og full av energi.

Balanserer kroppsholdningen.

Balanserer nervesystemet.

Bedrer blodsirkulasjonen, og dermed oksygentilførselen til alle kroppens organer.

Bidrar til å avgifte kroppen.

Regulerer tarmsystemet.

Gjør kroppen frisk og vakker.


BEHANDLINGEN ER SVÆRT GUNSTIG FOR Å OPPRETTHOLDE EN GOD HELSE, MEN VIRKER OGSÅ BEHANDLENDE PÅ KRONISKE LIDELSER SOM BL.A.: 


Ryggsmerter.

Skiveutglidning.

Nakke- og skuldersmerter.

Frozen shoulder (betegnelse på en rekke tilstander som alle gir symptomer i form av smerter og stivhet i skulderledd).

Tennisalbue.

Leddgikt.

Låst hofte.

Ubalanse i bekkenet.

Knesmerter.

Høyt/Lavt blodtrykk.

Kort pust.

Astma.

Hodepine.

Ischias.

Fordøyelsesproblemer.

Søvnproblemer.

Stress.


Behandlingen tar ca 90 minutter og koster 1400,- 🌸💜


Friheim Yoga

Håndverksveien 2

Langhus

Mobil: 99043410 

gunn@friheimnorway.com

Get in Touch
IMG_3516.JPG

JOIN YOGA EVOLUTION

FRIHEIM YOGA APP - only 49 USD FOR FULL ACCESS 

WHY SHOUD YOU PRACTICE 5 ELEMENT YOGA :


Yoga is an ancient practice that has been used for centuries to improve physical and mental well-being. One unique aspect of yoga is the use of elements like water, earth, air, fire, and spirit in the practice. When these elements are incorporated into yoga practice, they can help students achieve greater harmony and balance within themselves. In this post, we will explore why students should use 5 element yoga practice.


1. Enhances mindfulness: 5 element yoga practice encourages students to be present in the moment and focus on their breath and body. This can help students develop greater mindfulness and awareness, which can improve their overall well-being.


2. Increases physical strength and flexibility: Each element in 5 element yoga practice has its own set of poses that can help students increase their physical strength and flexibility. For example, water poses are often fluid and flowing, while earth poses are grounding and stable. Practicing a variety of poses can help students develop strength and flexibility in different areas of their body.


3. Balances emotions: Each element in 5 element yoga practice is associated with certain emotions. For example, water is associated with emotions like fear and anxiety, while fire is associated with emotions like anger and passion. Practicing poses associated with different elements can help students balance their emotions and cultivate a greater sense of emotional stability.


4. Promotes spiritual growth: The fifth element in 5 element yoga practice is spirit. This element represents the connection between our physical bodies and our higher selves. Practicing poses associated with spirit can help students cultivate a deeper sense of spirituality and connect with something greater than themselves.


5. Increases energy levels: Each element in 5 element yoga practice has its own unique energy. For example, fire is associated with high energy and passion, while water is associated with calm and relaxation. Practicing poses associated with different elements can help students tap into different types of energy, which can help them feel more energized and focused throughout the day.


5 element yoga practice is a powerful tool for students looking to improve their physical and mental well-being. Incorporating the elements of water, earth, air, fire, and spirit into yoga practice can help students develop greater mindfulness, increase physical strength and flexibility, balance their emotions, promote spiritual growth, and increase energy levels. By incorporating 5 element yoga practice into their daily routine, students can experience a deeper sense of peace, joy, and fulfillment in their lives.

Nye yogakurs - med oppstart uke 1:  2 januar. Fortsatt ledige plasser 😊💜


Mandager - yin yoga 17.00 Tirsdager - annenhver gang klassisk/yin 17.30 19.00


Onsdager - annenhver gang klassisk/yin 16.30 18.00


Torsdager 18.30 yin yoga


Kursene går over 8 uker og koster 1600,-. Du er varmt velkommen 🙏


🥰Ta kontakt via Messenger/ Friheim eller Gunn Odvold


E-post

gunn@friheimnorway.com

Mobil 99043410 Friheim Yoga, Håndverksveien 2, Langhus

IMG_5978.jpg

Yoga for stive mannfolk med Pawel

Maskulint, funksjonelt og moro!

Meld deg på timer rettet spesielt for deg som har utfordringer innen mobilitet og fleksibilitet . Sittende livsstil og lite rotasjon bevegelse kan minske dine evner til å prestere i hverdagen og synke velvære betraktelig. Det er tid for bevegelse. Det svaret på stive kropper. Yoga for stive mannfolk. Send melding.
Pawel 45482166.

IMG_2975.jpg
Denne kanalen kommer snart!
bottom of page